Bekkenbodemrevalidatie

BEKKENBODEMREVALIDATIE
BIOFEEDBACK
In de gezondheidszorg is incontinentie een belangrijke en veel voorkomende aandoening. Sinds enkele jaren kunnen bepaalde vormen van incontinentie op efficiënte wijze behandeld worden via fysiotherapeutische benadering, nl. Reëducatie van de bekkenbodemspieren. Belangrijke indicaties zijn; Stress-incontinentie , urge incontinentie, en gynaecologische aandoeningen. Sinds enige tijd hebben wij ons toegelegd op deze revalidatie.
Wat kan u verwachten? Hoe gaat bekkenbodem revalidatie te werk?  
Bij een eerste medische consultatie (60 min) zal het digitale patiënten dossier worden ingevuld.  Vervolgens zal er een grondige anamnese worden afgenomen om het probleem in kaart te brengen + U krijgt een wetenschappelijke uitleg over de bekkenbodemspieren en hun functies en reeds enkele oefeningen om thuis te oefenen. 
Het tweede medische consult (30min) bestaat uit een vaginaal touchez. We kijken naar de genitale zone en controleren de spieren op hun kracht (Muscle testing). We bekijken de controle die u bezit over deze spiergroep en controleren de oefeningen die u heeft meegekregen bij het eerste medische consult. Indien er voldoende controle en spierkracht aanwezig is zullen wijste gebruik van de bekkenbodem spier integreren in uw alle dagelijkse activiteiten en daar proberen een automatisme van te maken. Indien de spierkracht noch controle voldoende blijkt te zijn zullen wij werken met een toestel.
Ik maak hiervoor gebruik van een combinatie van biofeedback en spierstimulatie apparatuur, nl de URO 200 en de MYO 200. Het principe van de biofeedback rust op het feit dat de patiënte een visueel en of auditief signaal krijgt van de contractie die zij doet. Op die manier krijgt de patiënte belangrijke informatie om efficient te oefenen en terug continent te worden.
Alvorens we met dit toestel beginnen werken vind ik het belangrijk om een grondige anamnese af te nemen.We gaan in eerste instantie de bekkenbodemspieren verstevigen. Het Perineum geeft steun aan onze organen.
 
Stress incontinentie: 

Bekkenbodemrevalidatie met Biofeedback
Bekkenbodemrevalidatie met Biofeedback

Bekkenbodemrevalidatie met druksonde
Bekkenbodemrevalidatie met druksonde